ajzenban

prema njem. Eisenbahn = željeznica, tj. lokomotiva sa pripadajućim vagonima. REGIONALIZAM

Jučer smo doputovali ajzenbanom u Zagreb