ae

da

Frend: Tribalo bi počet učit za ispite. Ja: Ae.