a u pene bonačića

Pero Bonačić je bio vlasnik radnje za prodaju vijčane robe, ali je izraz značio “a u pičku materinu”

A u pene bonačića!