životinjski

izrazito jako, svom silom

Ta vrata moraš fakat životinjski gurnut da se zatvore.