žargati

Tražiti pojam na Žargonautu

Idem žargati riječ đopi.