wa

skraćenica za WhatsApp, mobilnu aplikaciju za dopisivanje

Ajde dođi na wa pa ćemo nastaviti razgovor.