virbl

čivija za zatezanje žice na glasoviru

mijenjani virbli na glasoviru