vid

marihuana (izgovara se s dugim “i”)

…a vida smo imali ko u priči