ušićariti

izvući kakvu sitnu korist

Ušićario je još pola sata.