urokati se

jako se napiti ili nadroksati

Ja sam se tako urok’o da sam putem kući grebo facom po fasadama!