trisketača

žestoka pljuska, šamarčina

Nećeš dobit trisku, nego trisketaču!