traktur

lijevak koji najčešće služi za pretakanje vina iz boce u bocu

Daj dodaj traktur da nalijem vino u flašu.