tenksara

Prilagođeni slang izraz za hvala (prema engl. thanks)

Mrak izgledaš na ovoj fotki:-). Tenksara:-) (odgovor)