tanjur

skijaški lift za jednoga, nalik tanjuru

Kad si na tanjuru, nitko te ne vuče u svoju stranu.