takoca

uzvik pri završetku rada ili kad je tko jako zadovoljan svojim djelom

Takoca! Sad mogu u šetnju.