tagebuh

dnevnik, vlastite bilješke o dnevnom životu ili knjiga/bilježnica u koju se zapisuju iste, germanizam

Baka mi je ponosno pokazala svoj stari tagebuh.