Oznaka zanimanja

lingvač

lingvist, student lingvistike

Sjećaš se onog lingvača koji je znao gradivo bolje od profesora?

lingvići

lingvisti

Lingvići uvijek nešto drobe o jeziku.

moler

germanizam za ličioca, pitura, soboslikara

Lakše je naći slobodnog zidara, nego slobodnog molera.

picajolo

pizza majstor

Idem na tečaj za picajola, dosadio mi je normalan život.

pisoardesa

gospođa u najboljim godinama koja ubire naknadu za korištenje javnog WC-a

Imaju strogu pisoardesu, ne pušta bez plaćanja.

pitur

moler, ličioc, soboslikar

Stiže pitura za pitura.