kordonac

biljka vezana uz žicu ili mrežu da raste u određenom smjeru

Tamo uz plot hoću kruške uzgojene na kordonce.