uto

u porukama skraćeno za utorak; postoji i varijanta s dva slova, ut

Može kava u uto? Prije toga sam zauzet.