Oznaka udruge

GFR

u Požegi, kratica za Gimnazijska filmska radionica, jedan od suorganizatora Međunarodnog festivala jednominutnih filmova

Tu i tamo izađe nešto dobro iz GFR-a.

HKS

skraćeno za Hrvatski kviz savez

Postao sam i ja drug član HKS-a.