Oznaka ubiti

ukokati

ubiti nekoga

Ukokali su lika, ali Horatio je sve prokužio!

urokati

ubiti nekoga

Liku su prijetili da će ga urokati.