Oznaka turcizam

kapija

turcizam za dvorišna vrata, posebno raširen u Slavoniji

Otvor ženo kapiju!

kokuz

Siromah, sirota, bez para. Ekstremniji oblik je frontalni kokuz

Frontalni sam kokuz. Nemam ni za cigare