Oznaka radnje

đonjati

drijemati, kunjati

Poslije ručka si uvijek malo odđonjam.

đoranje

mijenjanje samoljepljivih sličica

Imam hrpu duplića, hoćeš da se đoramo?

đuskati

plesati

Cure đuskaju, tipovi se drže za šank.