prikeljiti

prilijepiti

Prikelji još ovo na stup, pa begamo.