Oznaka predmet

ceker

pletena torba od slame ili kukuruzovine koja obično služi za odlazak na plac ili trgovinu, a ima i modernih iz doba kad su postali popularni

Idem s cekerom na plac.

flaša

boca, od njem. Flasche

Povećao se broj sakupljača flaša u zadnje vrijeme.

guliver

Mali nožić za guljenje krumpira

Mara je ubrala pola kile krompira s vrta, a nikako da nađem svog gulivera. Ne volim ove velike noževe, prelako se porežeš.

traktur

lijevak koji najčešće služi za pretakanje vina iz boce u bocu

Daj dodaj traktur da nalijem vino u flašu.