Oznaka opis

drčan

prkosan, neustrašiv

Dobila je packu pa više nije tako drčna, ha?

nalarfan(a)

napadno našminkan(a)

Kad se ovako nalarfa, izgleda puno starije.

pena

Uvreda-nešto kao klošar

Kakva si ti pena.

picin prkos

vrsta brade kod muškaraca

Kakav picin prkos ima, kak mu se to da izbrijavati

Radići

pogrdan izraz za ekipu koja se skuplja na špici u Radićevoj ulici ne bi li se pokazala s naočalama, mobitelom…

Ne idem tamo, sve sami Radići, nikog normalnog.