Oznaka obitelj

baćeha

Djedova supruga koja nije Vaša prava baka, a po generacijskoj logici ne može biti maćeha.

Bila sam kod djeda jučer. Baćeha nam je skuhala fantastičan ručak.

fosili

roditelji

Moram prvo fosile pitat jel smijem.

kec

Negativna ocjena 1

Jučer sam dobio dva keca iz matematike.

muterica

mama

Si mi se čul s mutericom? Bu došla čuvat decu?

sisterica

sestra

Vidiš onu malu kraj mame? To mi je sisterica.