legendarijus

legendaran lik, car

Zbario je Mariju i njenu mamu. Koji legendarijus!