Oznaka košarka

bez kosti

stariji izraz za pogodak u košarci kada lopta pri ulasku u koš ne dodiruje obruč

Ubacio sam bez kosti.

Cibosi

košarkaški klub Cibona

Treba vikati: Heja, heja, Cibosi!

from downtown

Trica u košarci.

Jučer sam uništavo from downtown.

suza

ubačaj u košarci kada lopta pri ulasku u koš ne dodirne obruč

Ubacio sam suzu.