Joka

čest nadimak za Josipa u Slavoniji

Kad se Joka uroka, bude prava stoka.