Oznaka igra

aljas

Naziv za društvenu igru Alias

Dečki ajmo igrat aljas

indijanska vatra

u dječjem hrvanju, kad protivnika primimo šakama za podlakticu i vrtimo u međusobno suprotnom smjeru

Napravio sam mu indijansku vatru i ruka mu se crvenila dva dana.

klada

skraćeno od “kladionica”

Digo sam danas u kladi dva soma!