Domagoj

ime Hrvata koji sjedi doma i deblja se

Znaš kako se zove Hrvat koji sjedi doma i deblja se? Domagoj.