Oznaka dječji žargon

macola

gruba čvrga koja se napravi tako da skupiš prste u šaku tako da srednji malo viri i opališ nekoga po glavi člancima tako skupljene šake

Opalio mi je macolu tako da mi sve zvoni u glavi.

mali maturalac

putovanje krajem osnovne škole, ob. između 7. i 8. razreda

Na mali maturalac smo išli na Ugljan.

mikić

lizalica, po Zagrebački

Mama, kupi mi mikić!

moja baba

odgovor nekome tko se hvali nekim znanjima ili mogućnostima koja nisu osobito vrijedna

- Danas san napravija dvadeset sklekova! – Pa što onda? To može i moja baba!

nacigacija

kaciga

Gle vatrogasac ima na glavi nacigaciju!!!

naftalinka

neprozirna vrsta pikule koja se presijava kao nafta na površini vode

Blago siga tebi, imaš dvije naftalinke.

nakeljiti

nalijepiti

Moram si nakeljiti sličice u album.

nedokazan

kojemu se ne može ništa dokazati, tvrdoglav

Rekla sam joj da je tamo blato, ali ona je tako nedokazana, mora ona baš onuda.

nos ti posran

izraz koji se u šali odgovara na izraze s brojem osam. Čest je i protuodgovor “Moga perem, tvoga serem.”

Koliko je sati? -Osam. -Nos ti posran. -Moga perem, tvoga serem.

nunati

spavati

Nemojte ju budit, nuna ko beba.

oprasan

izvrtanje riječi “opasan”, kojim se kritizira loš pokušaj frajerstva (osnovnoškolska fora)

Probušio si klincima loptu? Baš si oprasan.

osnovnjak

osnovna škola

Di si išo u osnovnjak?

otruljiti

osvojiti protivnikov kliker nakon što si ga ciknuo i pogodio roku/ropu.

Neću klikerat. Ti mi uvijek sve otruljiš.

pajati

Spavati.

Kasno je, idem pajati.

papati

jesti

Idemo papati?

papica

dječja hrana

Finu papicu mama skuhala! Buš papala?

partihlek

Komad tkanine koji se metne djeci oko vrata dok jedu da se ne zamaže majica

Ide jesti metnut ću mu partihlek da se ne zamaže

pepsika

kliker od tamnijeg stakla a la Pepsi Cola

Dam ti dva dvobojca za tu pepsiku.

pič mač

eufemizam za “u pičku materinu”

Razlilo mi se mlijeko, pič mač!

pik

mjesto spašavanja u igri, uz doticanje se ob. viče “pik spas za mene”

Nisi me ulovila, već sam dotaknula pik.

pikica

ženski spolni organ

“Muškarcu uvijek moraš dati pikice.” Žuži Jelinek

pikica

injekcija

Ljubavi, još samo jedna pikica i gotovo!

piksa

1) pikula; 2) limenka; 3) glava

1) Imam novu piksu: naftalinku! 2) Kupi piksu pelata. 3) Dobil buš po piksi!

piksati se

pikulati se

Dečki, idemo se piksati?

pišalonca

nositi (dijete) na ramenima

nosio ga je pišalonca pa su ga zaboljela leđa

pišica

ženski spolni organ kod djevojčica

Jesi si obrisala pišicu?

pišnat

špinat

Za klopicu je pišnat i pire.

plavica

masnica na tijelu, podljev od udarca, hematom

Tak me primio da mi je ostala plavica na ruci.

počkaliti

podmetnuti nogu

Igrali smo nogomet i tak me počkalil da me još koleno boli!

pokač

igračka od papira koja okomitim zamahom proizvodi zvuk – pukne

Daj, pokaži mi kak se napravi pokač!