Oznaka anglizam

anbilivičan

prema engleskom unbelievable – nevjerojatan

To kak je on glup, to je fakat anbilivično.

džem

od engleskog “jam (session)”

1) svirka
2) druženje

E, Ivan radi džem kod sebe večeras, idemo?

džemati

od engleskog “jamming”

1) improvizirana svirka
2) raditi džem, družiti se

E, oćemo džemat danas u garaži?