Oznaka anakrono

člinak

nožni članak

Sinko moj, boli me člinak još od onog dana kad sam pala na stepenicama.

ne krstiti se ni pred jednom kapelom

(anakrono) biti osoba koja se ne priklanja niti jednoj postojećoj opciji ili skupini, bilo političkoj, religijskoj ili drugoj, formalnoj ili neformalnoj; osoba koja samostalno promišlja svijet oko sebe, individualac

Direktor joj je rekao da sam ja dobra u svom poslu, ali da se ne krstim ni pred jednom kapelom.