švuksi

homoseksualac, umanjenica od njem. švule = peder

Ako bi ga htio u buksi, onda si, brate, švuksi.