šupčić

vrlo uska brada, sačinjena od samo jedne okomite crte

Daj obrij taj šupčić ili pusti pravu bradu!