štrihati

Brisati dijelove teksta u drami radi izvođenja u kazalištu

Ne znam zakaj je režiser tolko štrihal, sad ne kužiš motivaciju likova.