Stoleone

jedan od nadimaka Marina Ivanovića Stoke

Opet Stoleone, a?