stiropor

Kreker od napuhnute riže, kukuruza i sl.

Svi misle da stiropor ne deblja.