štipica

štipaljka za vješanje odjeće na štrik ili sušilo

Luce, dodaj mi štipicu.