štikla

u tekstovima zagrebačkih repera Inka i Špice: cura, treba, žensko biće

Za štikle okomite imam nešto okomito!