šteka

izraz koji opisuje dali nešto radi ili ne, dali je dobro ili nije

malo mi ova matiša šteka