starka

milfača, starija ženska koja se dobro drži

Starka, svak bi je okrenul.