stara glondža

stara baba, nikakva, uništena, neupotrebljiva

Gle ju, stara glondža.