sri

u instant messagingu, skraćeno za “srijeda”

Sri je uvijek sribana.