srati kao vidra

nemati problema sa stolicom

Ja ne trpim javne zahode. -Ja serem ko vidra.