spiki

speed, brzina

Ne vjerujem u spiki za kikiriki.