spičiti (3)

udariti, pogoditi

Spičit ću te šakom u bulju.