šora

pišati ili se potući

čul sam da si se pošoral sa susedom, daj stani tu moram šorat